Rodičovské združenie pondelok, 22. október 2018

Milí rodičia
Týmto by som Vás rada pozvala na stretnutie rodičov, ktoré sa uskutoční v našich jasličkách vo štvrtok 25. 10. 2018 so začiatkom o 16,00h.

Program:
Oboznámenie sa s poriadkom jaslí- občianskeho združenia.

Ponuka krúžkov a angličtiny pre naše deti.

16,30 pani Popovičová odprezentuje svoj program stravovania Čo jedia zdravé deti
–  a teda aj naše deti.

Teším sa na Vašu účasť.

Riaditeľka