Cenník

 

Pobyt
Celodenný pobyt (7:00 – 17:30) 360 € / mes.
12x celodenný pobyt 330 € / mes.
Poldenný pobyt (7:00 – 12:00) 300 € / mes.
Krúžky
Každý krúžok organizovaný jasľami 15 € / mes.
Každý krúžok organizovaný Krúžkovom 50 € / trimes.
Strava
Stravná jednotka
(desiata, obed, olovrant, ovocie, pitný režim)
v prípade neprítomnosti dieťaťa možno stravu odhlásiť do 8:00 hod.
4 € / deň