Oznam.
Milí naši rodičia, nakoľko už mame krásne počasie a slniečko svieti, chceme Vás poprosiť ,aby ste dbali na bezpečnosť pobytu Vašich deti na slnku.
To znamená:
 Aby deti ráno pri príchode do jaslí boli natreté krémom na opaľovanie !!!
 mali adekvátnu pokrývku hlavy ( klobúk alebo šiltovku)
 vhodné oblečenie ( (viac)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • Jasličky su vybudované ako antialergicke a samozrejme bezbarierove s minimom dráždivých podnetov
 • sme sučasťou komplexu Petržalského centra pre rodinu
 • cca 10 detí v triede
 • 3 samotatné moderne a bezpečne zariadené triedy
 • možnosť čerpania príspevku na jasle
 • angličtina hravou formou
 • tiché prostredie obklopené zeleňou a parkom, blízko Jaroveckých ramien
 • odborná starostlivosť od 7:00 do 17:30 hod.

Podmienky prijatia

 1. Osobné stretnutie s riaditeľkou zariadenia (po telefonickom dohovore), kde sa rodič oboznámi s prevádzkovým poriadkom a so samotným fungovaním jaslí.
 2. Oboznamenie sa s podmienkami prijatia dieťaťa do jaslí.
 3. Záväzné prihlásenie dieťaťa vyplnením prihlášky (stiahnuť) a uhradením poplatku v zmysle zmluvných podmienok a to o sume 100 EUR na č.ú.:SK2911000000002944051250, ktoré slúžia ako depozit.
 4. Podpísanie zmluvnej dohody

Potrebné veci pri nástupe do Jaslí:

 • Papučky
 • Pyžamko
 • Plienky
 • Cumlík na retiazke
 • Dojčenskú fľašu 2x
 • Náhradné oblečenie