Ponuka v našich jasliach

 

 • Opatrovateľská starostlivosť pre deti od 6 mesiacov do 3 rokov, od 7:00 do 17:30
 • Nízky počet detí v triedach (10-12 detí, podľa veku detí)
 • Individuálny prístup, rodinná atmosféra
 • Zosúladenie rodinného a pracovného života ambulantnou formou v našom zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
 • Kvalifikované zdravotné sestry a opatrovateľky tak, ako to určuje zákon (jedna opatrovateľka na 5 detí)
 • Angličtina hravou formou za podpory lektorov z Helen Doron
 • Mnoho krúžkov počas celého roku, bazén a telocvičňa budú súčasťou komplexu – Petržalské centrum pre rodinu
 • Všestranné aktivity a množstvo akcii (divadielka, narodeninové oslavy, besiedky, Mikuláš…)
 • Zápis detí počas celého roka
 • Pokojné tiché prostredie, dve detské ihriska s pieskoviskom a preliezkou, v budúcnosti je plánované aj dopravné ihrisko v areáli, veľká telocvičňa a bazén
 • Novo zrekonštruované priestory pre potreby jaslí schválené úradom verejného zdravotníctva a zapísané v registri zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
 • Kvalifikovaný personál – zdravotné sestry, vychovávateľky alebo opatrovateľky s potreným kurzom
 • Logopedická a psychologická starostlivosť
 • Canisterapia, poníky priamo v areáli jaslí
 • Oslavy narodenín alebo možnosť prenajať si aj priestory jaslí na detské narodeninové oslavy s kamarátmi

Staňte sa klientom Jasličiek pre naše detičky
a získajte zľavu 15-20% na nižšie uvedený tovar a služby.

www.lilis.sk www.fitnessrozadol.sk www.plavaniekorytnacka.sk
Zľava 15%
Lilis – Family Beauty Salon s.r.o.
Zimný štadión O. Nepelu, Bratislavamapa
Pri kúpe permanentky vo Fitness Rozadol zľava 20%. Plávanie Korytnačka