O nás

Sme súkromné Jasle – Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v Bratislave, zapísané v registri vyššieho územného celku. Poskytujeme sociálnu službu na zosúladenie rodinného a pracovného života a to celodennou starostlivosťou pre deti od 6 mesiacov do 3 rokov a to v čase od 7:00 do 17:30 (po dohode aj dlhšie).

Jasle sa nachádzajú v pokojnom prostredí v mestskej časti Petržalka v tichej lokalite obklopenej zeleňou a krásnym veľkým ihriskom. Ihrisko je súčasťou nášho „Petržalského centra pre rodinu“ s možnosťou pokračovania starostlivosti o deti v súkromnej škôlke, ktorá bude tiež súčasťou toho istého komplexu. Dostupnosť do jaslí je možná zo všetkých častí Bratislavy a to autom jednoduchým napojením na obchvat Bratislavy. Z Jaroviec, Rusoviec a z okolitých lokalít je taktiež dobrá dostupnosť použitím mestskej hromadnej dopravy. Novostavba je vybudovaná a prispôsobená potrebám detí. Jasle sú postavené so zámerom vytvoriť deťom naozajstné miesto na rozvíjanie a hranie sa. Triedy sú plné farieb, svetla a všetko dôležité majú deti na dosah. Súčasťou areálu jaslí sú dve detské záhrady s preliezkami, ktoré spĺňajú všetky bezpečnostné normy (pre staršie aj mladšie deti). V budove je pre blízku budúcnosť naplánovaná výstavba bazéna so slanou vodou a telocvične s celoročným využívaním.

Našim cieľom je, aby sa dieťa formou hier a zábavných aktivít učilo porozumieť okolitému svetu. Chceme prebúdzať a pestovať v deťoch záujem o zdravý životný štýl. Chceme vytvoriť pre deti najvhodnejšie podmienky pre zdravý duševný a telesný rozvoj. Preto zabezpečujeme deťom dostatok pohybových aktivít pod vedením kvalifikovaných pedagógov a špecializovaných trénerov. Na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v plnej miere využívame naše detské ihrisko.

Dávame zreteľ na individuálny prístup zdravotných sestier a opatrovateliek a samozrejmosťou je rodinná atmosféra. Preto sú deti v jasliach rozdelené podľa veku do troch tried. Počet detí v jednej triede je maximálne desať.

Učenie zážitkovou formou má pre deti veľký význam, aj preto je angličtina bežnou súčasťou všetkých aktivít v jasliach. Pre mladšie a staršie batoľatá zaraďujeme aj pravidelné hodiny angličtiny pod vedením lektorov Helen Doron. A v prípade záujmu, by sme radi zrealizovali aj lekcie pre najmenšie dojčatá od 6 mesiacov a to za prítomnosti rodičov. Dieťa má možnosť plnohodnotne rozvíjať svoju materinskú reč, ktorú ponúkame formou množstva pesničiek, rozprávok, básničiek a hier v slovenčine. Rámci nášho širokého programu deti dostávajú možnosť učiť sa a postupne komunikovať aj v cudzom jazyku, čo je pre dieťa oveľa jednoduchšie a prirodzenejšie v útlom veku. Prirodzenou a hravou formou tak deti získavajú výborný základ pre ďalšiu výučbu cudzieho jazyka.

V neposlednom rade kladieme mimoriadny dôraz na stravu pre naše deti. Uprednostňujeme sezónnu stravu. Pred kravským mliekom preferujeme kozie, či ovčie výrobky, zo stravy a nápojov vylučujeme cukor.

Dbáme na dostatočné množstvo sezónneho a lokálneho ovocia, zeleniny a samozrejme dohliadame na vyvážený pitný režim počas celého dňa.