Karnevalový týždeň v jasličkách pondelok, 11. február 2019

Karnevalový týždeň v Jasličkách

Milé naše detičky a rodičia, do povedomia vám dávame, že
nás čaká týždeň plný zábavy v našich Jasličkách.

V utorok 12.02. k nám príde Miro Jilo a jeho Pesničko Hry

No a vo štvrtok 14.02. v dopoludňajších hodinách budeme
mať karneval so šašom Ľubošom.

Tešíme sa na všetky naše deti či už v maskách alebo bez 😊