Deň otvorených dverí sobota, 27. január 2018

Milí rodičia, radi by sme Vám dali do pozornosti a privítali Vás s vašimi detičkami v našich jasliach na Dni otvorených dverí. Naše brány sa otvoria 1.6.2018 v dvoch etapách a to dopoludnia od 10,00hod do 12,00 hod a v popoludňajších hodinách v čase od 15,00hod do 17,00hod.

Otvorenie bude sprevádzať bohatý animačný program s rôznymi atrakciami: mini zoo, skákací hrad, maľovanie na tvár a rôzne pohybové aktivity.

Občerstvenie je zabezpečené. No a v neposlednom rade si budete môcť pozrieť priestory jaslí za prítomnosti pani riaditeľky a v prípade záujmu aj zarezervovať si miesto. Jasličky pre naše detičky sa na Vás všetkých veľmi tešia a veríme, že sa vidíme v hojnom počte.